רשלנות רפואית – המדריך השלם

על הגדרת רשלנות רפואית, סטטיסטיקה, הליך הגשת תביעה, קבלת פיצויים ובחירה בעורך הדין המתאים – לקרוא ולשמור!

 

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית מתרחשת כאשר רופא או איש צוות רפואי מעניקים למטופל טיפול בסטנדרט זהירות נמוך מהמצופה מהרופא או מהמטפל, וכתוצאה מכך נגרם למטופל נזק – נזק שלא היה נגרם אלמלא הטיפול שבוצע כפי שבוצע. 

מכאן, שרופא יהיה אחראי ברשלנות אם חרג מהפרקטיקה הרפואית המקובלת שרופא סביר היה נוקט בנסיבות המקרה, או אם השתמש בשיטת טיפול שרופא סביר לא היה משתמש בה.

מהי רשלנות רפואית

 

רשלנות רפואית לשון החוק 

ההגדרה של רשלנות נמצאת בפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ”ח-1968. סעיף 35 קובע, כי אם פלוני לא השתמש במקצועו במיומנות או לא נקט מידת זהירות שאדם סביר, נבון וכשיר לפעול באותו מקצוע היה נוקט באותן נסיבות, הרי שמדובר בהתרשלות.

אם פלוני התרשל כלפי אדם שלגביו הייתה חובה לא לנהוג כך ונגרם לאותו אדם נזק, הרי שמדובר ברשלנות.

אין הגדרה ספציפית לרשלנות רפואית בדין, אך מההגדרה של רשלנות צומחת המשמעות של רשלנות רפואית, לפיה אם הרופא סטה מסטנדרט הזהירות המצופה ממנו כלפי מטופל ובשל כך נגרם למטופל נזק, הרי שמדובר ברשלנות רפואית.

לאחר הוכחת קיומה של חובת זהירות של הרופא כלפי המטופל, יש צורך בהוכחת הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופא בטיפול לבין הנזק שנגרם למטופל.

 

רשלנות רפואית – סטטיסטיקה 

הסטטיסטיקה לא משקרת – מנתונים שפורסמו עולה כי מוגשות תביעות לא מעטות בגין רשלנות רפואית מדי שנה, כאשר בשל הקורונה חלה ירידה מסוימת בשל ירידה בהיקף הפעילות של בתי החולים בשנים 2021-2020. עד לשנה זו חלה עלייה מתמדת במספר התביעות שהוגשו בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית – עד כמה זה נפוץ?

לפי דו”חות של הכנסת שהגשות בשנים האחרונות, רוב התביעות שהוגשו הן נגד בתי החולים הכלליים.

מנתוני הדו”ח של חברת הביטוח הממשלתית ענבל עולה, כי בשנת 2019 הוגשו 756 תביעות בשל רשלנות רפואית נגד בתי החולים של משרד הבריאות לעומת 733 תביעות שהוגשו בשנת 2017.

 

גידול במספר התביעות ברשלנות רפואית

אם המגמה של טרום עידן הקורונה תמשך, הרי שצפוי להיות גידול במספר התביעות שמוגשות בגין רשלנות רפואית, בהתאם למגמה שהייתה בשנת 2019. אחת הסיבות לכך היא מודעות של הציבור לאפשרות של הגשת תביעה בגין נזקים שנגרמו עקב טיפול רפואי רשלני, והפנייה לעורכי דין שמתמחים ברשלנות רפואית כדי לקבל ייעוץ מקצועי פרטני.

 

מהם מקרי הרשלנות הנפוצים ביותר?

רשלנות רפואית אינה מקשה אחת, היא כוללת מספר סוגים של רשלנות. לעתים הפרת חובת הזהירות באה לידי בביצוע רשלני של הליך רפואי מקובל, לעתים לא נמסר למטופל כל המידע הרלוונטי לצורך החלטתו ולעתים מדובר בשימוש במכשור רפואי ירוד. רשלנות רפואית יכולה להתרחש בענפים שונים, ביניהם: רשלנות רפואית בהריון ולידה, רשלנות רפואית באבחון סרטן, רשלנות רפואית ברפואת שיניים ורשלנות רפואית בניתוחים.

ע”פ הדו”ח של חב’ ענבל, התחום של רשלנות רפואית בהריון ולידה “מככב”. 32% מהתביעות בשל רשלנות רפואית שהוגשו בשנים 2021-2017 הוגשו בגין מחדלים בתחום הלידה. מדובר בסיבוכים בלידה או לאחר הלידה, כשלים אבחוניים, הולדה בעוולה ועוד.

 

איך רוב התביעות מסתיימות?

מדו”חות של הכנסת שפורסמו בעבר עולה, כי 48% מהתביעות שהוגשו בשל רשלנות רפואית הוכרעו לטובת התובעים.

יש לציין שיש תביעות רבות שמסתיימות בפשרה, אולם גם במקרים אלו, אין הכוונה לכך שהתובע נאלץ להתפשר ולקבל פחות ממה שמגיע לו. לרוב מדובר בסכומים גבוהים, שמפצים על הנזק הרב שנגרם.

עיון בפסקי דין שעוסקים ברשלנות רפואית מגלה, כי בשנים האחרונות השופטים לא מסתפקים בפסיקת פיצוי נמוך במקרים המתאימים והם מאלצים הנתבעים לקחת אחריות על רשלנותם ומורים לחברות הביטוח לשלם ביד רחבה.

 

כמה מהתביעות נגמרות בפיצויים?

כאמור, תביעות רבות מסתיימות לטובת התובעים, הן בהכרעת בית המשפט והן באמצעות פשרה. בהתאם לכך גם נפסקים פיצויים. כך למשל, בשנת 2021 שולמו לכלל התובעים 282 מיליון שקלים בגין נזקיהם.

 

כמה מקרי רשלנות לא מגיעים לבית משפט? 

מנתונים שפורסמו, הרוב המוחלט של המטופלים נמנע מלתבוע, אולם כאמור בשנים האחרונות (למעט בשנים שבהן הייתה קורונה) חלה עלייה במודעות הציבור לאפשרויות העומדות בפניו, ובהתאם לכך חל גידול בהגשת תביעות בגין רשלנות רפואית. 

 

מה עושים כשיש חשד לרשלנות רפואית?

במקרים שבהם מתעורר חשד כי מטופל ניזוק בגין רשלנות רפואית, מומלץ לתעד בכתב את פרטי המקרה, כולל מיקום, תאריכים ושמות הגורמים המעורבים. עם הזמן חלק מהפרטים עלול להישכח ולכן חשוב לתעד הכל בהקדם. בשלב הבא מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין רשלנות רפואית, אשר יבחן את פרטי המקרה ויאמר לכם האם יש מקום להגשת תביעה.

 

מתי תדעו שיש לכם “קייס” לתביעות רשלנות רפואית?

עורך הדין שתפנו אליו יבדוק האם יש קשר בין הנזק הרפואי שנגרם לבין הרשלנות הרפואית. כלומר, האם מתקיים הקשר הסיבתי, והרשלנות היא שגרמה למצבו של המטופל. עורך הדין יבדוק את המסמכים הרפואיים, תוצאות בדיקות, עדויות וכל ראיה שקשורה למקרה. הראייה המשמעותית ביותר בתיקי רשלנות רפואית היא חוות דעת של רופא מומחה, במסגרתה הרופא מצביע על הקשר הסיבתי בין הרשלנות למצבו הבריאותי של המטופל. לעתים, יש צורך במספר חוות דעת של מומחים מתחומים שונים.

 

מהו הליך הגשת תביעת רשלנות רפואית?

השלב הראשון הוא איסוף החומר הרלוונטי לתביעה, כולל העתק של הרשומה הרפואית. לאחר מכן מגיע השלב של קבלת חוות דעת מומחה רפואי. המומחה הרפואי יתייחס בחוות דעתו לשאלה האם הייתה רשלנות רפואית, מה הנזק שנגרם והאם מתקיים קשר סחבתי בין הרשלנות הרפואית לנזק.

בהתאם לכך, עורך הדין יגיש עבורכם תביעה לערכאה המתאימה. תביעה שסכומה המקסימלי הוא שניים וחצי מיליון שקלים, תוגש לבימ”ש השלום. מעל סכום זה – התביעה תוגש לבית המשפט המחוזי.

לאחר הגשת התביעה, הנתבעים יגישו כתב הגנה. ישנם מקרים שיסתיימו בהסכם פשרה, אך לעתים יתקיימו דיונים בבתי המשפט וההכרעה תהיה בפסק דין.

 

מהו שכר הטרחה של משרד עורכי דין לענייני רשלנות רפואית?

אם אתם שואלים האם שווה לטרוח ולהשקיע בהגשת התביעה, התשובה היא כזו – מלבד הוצאות, כגון: אגרות וחוות דעת מומחה, לא תצטרכו לשלם לעורך הדין מראש. בתחום הרשלנות הרפואית, שכר טרחת עורך הדין נקבע באחוזים מסכום הפיצוי שיתקבל בסוף ההליך, לרוב כ- 20% עד 30%.

 

מתי חלה התיישנות על תביעת רשלנות רפואית?

שימו לב, אם אתם שוקלים להגיש תביעה, אל תתמהמהו יותר מדי. ישנה תקופת התיישנות לא קצרה, אך לעתים חלק מהמידע נשכח לו, מתערפל, הולך לאיבוד וכד’.

לפי חוק ההתיישנות, תביעה בגין רשלנות רפואית מתיישנת בתוך 7 שנים מיום המקרה שגרם לנזק. לכלל זה יש מספר חריגים, השכיח שבהם הוא קטינות – אם המטופל היה קטין בזמן קבלת הטיפול הרפואי הרשלני, מניין 7 השנים יתחיל מרגע הגיעו לגיל 18, כלומר: זכותו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית תעמוד עד שיגיע לגיל 25.

חריג נוסף הוא מקרה שבו הנזק התגלה באיחור – מרוץ ההתיישנות יחל במועד גילוי הנזק, אך לא למעלה מעשר שנים מיום שבו ארע הנזק.

 

איך לבחור את המשרד הנכון לייצג אתכם בתביעות רשלנות רפואית?

בחירת משרד עורכי דין מקצועי, מיומן ומנוסה תשפר את סיכויי הצלחת התביעה שלכם ותגדיל את הסיכוי לקבל פיצוי כספי גבוה.

על כן, כשאתם בוחרים משרד עו”ד רשלנות רפואית, מומלץ לבדוק המלצות, לוודא שלעורך הדין יש ניסיון בתחום הרשלנות הרפואית וכי הוא זכה להצלחות בתחום זה. לא פחות חשוב לבדוק שיש לכם כימיה עם עורך הדין ושהוא זמין לכל שאלה שיש לכם בנושא תביעתכם.

 

משרדנו לענייני רשלנות רפואית – עו”ד ישר יעקובי

משרדנו בעל מוניטין של 18 שנה. במשרד עובדים עורכי דין מנוסים בתחום הרשלנות הרפואית, שהשיגו עבור לקוחות המשרד פיצויים בסכומים גבוהים במהלך השנים.

אנו פועלים במיומנות, במהירות ובמסירות כדי למצות את זכויותיכם וכדי שתקבלו את הפיצוי הכספי המקסימלי האפשרי בנסיבות המקרה.

*אם נפגעתם מרשלנות רפואית ואתם שוקלים להגיש תביעה, פנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין רשלנות רפואית ממשרד עורכי הדין ישר יעקובי. חייגו לטלפון מספר: 03-6914004.

מתי תדעו שיש לכם _קייס_ לתביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

אז מה היה לנו?

img-10
עו"ד ישר יעקובי
עו"ד ישר יעקובי

מייסד המשרד, עורך הדין ישר יעקובי, החל את דרכו בעולם המשפט בשנת 1998. לאורך השנים צבר משרדו הצלחות משפטיות רבות. המשרד אף נבחר מספר פעמים על ידי חברת הדירוג הבינלאומית Dun @ Bradstreet כאחד ממשרדי עריכת הדין המובילים בישראל.

עו”ד ישר יעקובי ברשתות: פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב

זקוקים לשירותים משפטיים בנושאי רשלנות רפואית?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים בנושא