רשלנות בטיפול ילוד לאחר לידה

רשלנות רפואית היא סיטואציה כואבת המשאירה את רשמיה על הסובלים ממנה. אולם כאשר היא מתרחשת ופוגעת בתינוקות חסרי ישע שזה עתה הגיחו לאוויר העולם, היא קשה שבעתיים. רשלנות בטיפול יילוד לאחר לידה, כל מה שחשוב לדעת. 

רשלנות בטיפול ביילוד לאחר לידה

אירוע הלידה הוא אירוע מטלטל נפשית ורגשית, אך מעל הכל, מדובר באירוע שהדבר החשוב ביותר בו הוא שמירה מוחלטת על בריאותם של היולדת מחד, והרך הנולד מאידך. זהו מהלך המחייב ערנות מרבית מצד כל מי שמעורב בתהליך. אירוע הלידה הוא עוצמתי, הוא מלווה ביחס אישי לכל יולדת, וברגעים הראשונים לאחר הלידה התינוק עטוף ומוגן מכל רע.

אולם, דווקא בזמן שלאחר הלידה מתרחשים לעתים תקלות ומחדלים בטיפול בתינוק. רשלנות זאת, אשר מובן כי איננה נובעת מכוונת זדון, עלולה להביא לפגיעה חמורה מאוד בתינוקות. במקרים קשים במיוחד, הרשלנות הופכת את הפגיעה בתינוק לנזק לטווח ארוך, ובמקרים קיצוניים, אף מסתיימת במוות.

רשלנות רפואית היא אירוע מורכב ובעייתי, וכאשר הוא מתרחש כלפי תינוקות שזה עתה הגיחו לאוויר העולם המחדל הטיפולי גדול שבעתיים. חשוב שמי שהתינוק או התינוקת שלו נפגעו, ידעו כי המדינה מעניקה להם זכויות ויש דרכים להביא את האחראים למחדל להעמדה לדין.

חובת הזהירות הרפואית

שמחה וששון, בשעה טובה ובמזל טוב, הרך הנולד הגיח לאוויר העולם כשהוא בריא וכולם שמחים. אולם, החל מרגע זה עובר התינוק שזה עתה נולד מספר בדיקות המתחייבות מיד עם היוולדו, ובנוסף אליהם, עוד מספר טיפולים המוענקים בבית החולים בימים הראשונים. עם זאת, היות ויש צורך בבדיקות וטיפולים גם לאחר מספר ימים או שבועות, אשר יינתנו במסגרת קופות החולים, ככל שהם לא יבוצעו כהלכה, הם עדיין ייחשבו כרשלנות בטיפול ילוד לאחר לידה.

הרעיון מנחה את טיפול בילוד לאחר הלידה ללא קשר לזהות הגורם המטפל בו, החל ממנהל המחלקה הבכיר בבית החולים דרך צוות התינוקייה, הרופא המשפחתי ועד אחות טיפת החלב. על כולם חלה האחריות לפעול על פי חובת הזהירות ועל פי הנהלים המסודרים, ולפעול רק על בסיס פרקטיקות רפואיות מקובלות. כל חריגה מהם וביצוע מעשה שעלול לגרום נזק לבריאותו של התינוק הנולד עשויים להיחשב כמחדל ורשלנות רפואית בטיפול יילוד לאחר הלידה.

רשלנות בטיפול ביילודים לאחר לידתם

כאשר התינוק מגיח לאוויר העולם בחדר הלידה בבית החולים, מקיפים אותו צוות רפואי מקצועי, המורכב, לכל הפחות, ממיילדת ורופא ילדים, אשר מבטיחים את שלומה של האם ואת סיום הליך הלידה כנדרש. בסיטואציה של בעיה שהייתה ידועה טרם הלידה, הצוות המיילד צריך לדעת להתמודד איתה, ובמקרה הצורך, עליו להזעיק מומחים מתאימים אחרים להענקת הסיוע. הרעיון הבסיסי קובע, כי האחריות לטיפול היא על הצוות בחדר הלידה. במידה והבעיה ידועה מראש, על הצוות המיילד להיערך אליה ולבצע את סדר הפעולות הנדרש בתכנון מראש, ובעת הצורך, להפנות לטיפול המשך.

מצב של רשלנות בטיפול יילוד לאחר לידה יכיל בתוכו, בדרך כלל, חוסר תשומת לב לטיפול לקוי או למצוקה קיימת. אלו יכולים להתרחש בשל בדיקה לא מספקת של היילוד, או לחלופין, מחמת אבחנה שגויה, אשר עלולים להוביל לאי זיהוי הצורך בטיפול ומענה דחופים.

 

כיצד רשלנות בטיפול יילוד לאחר לידה מתרחשת ?

סיטואציה של רשלנות רפואית בטיפול ביילודים לאחר לידה יכולה למצוא ביטוי בדרכים שונות.

  • ביצוע מעקב לא רציף אחרי מצבו של הרך הנולד, ובשל כך, השמטת מידע חשוב.
  • כשלים בזיהוי מצוקב של התינוק.
  • מצב בו לא ניתן טיפול על פי הנוהל הנדרש, או לחלופין,  הוענק טיפול שאינו מתאים ואף מזיק.

בכלל המקרים והאירועים הללו, התינוקות הרכים, אשר מלכתחילה העמידות שלהם הינה נמוכה והפגיעות שלהם הינה גבוהה, יכולים לסבול מנזק חמור ובלתי הפיך, ללא יכולת להגיב או להשמיע מצוקה.

התרשלות של צוותים רפואיים במקרים מעין אלה עלולה לגרום לנזקים קשים ביותר, ולעיתים אף לנזקים בלתי הפיכים, שיהפכו את חיי התינוק לחיים מלאי סבל.

 

מה נחשב כרשלנות בטיפול בילוד/ה לאחר לידה?

כאשר התינוק נולד, הוא נעטף מייד במעטפת מקצועית נרחבת, האמורה לדאוג לכל צרכיו ומצוקותיו. רופא ילדים ניגש אליו ומוודא שהתינוק בריא ואין לו צורך בהמשך טיפול רפואי. בשלב זה יכולים להתרחש מספר מצבים,  אשר יתכן ותהיה בהם רשלנות בטיפול ילוד לאחר לידה.

  • ביצוע פעולת החייאה בעת הצורך באופן לא תקין.
  • רשלנות בזיהוי וגילוי פגיעה בתינוק או מום שמחייבים התערבות וטיפול רפואי מידי.
  • התעלמות או חוסר תשומת לב למצב מצוקה של התינוק.
  • הענקת טיפול רפואי לא תואם לצרכי התינוק.
  • הענקת טיפול לקוי ומאוחר בצורה לא סבירה לבעיה שאותרה.
  • בדיקה חלקית ולא מקיפה דיה, העלולה שלא לזהות מצוקה שתוביל להתפתחות של נזק משמעותי ולא הפיך לרך הנולד.
  • ישנם עד מקרים, כאשר כל מקרה הוא קשה וייחודי.

האחריות לטיפול ברך הנולד והימנעות מרשלנות בעת הבדיקה, מחייבת את הרופא המטפל לבצע מעקב קפדני אחרי מצבו של התינוק, על מנת שזה לא יסבול מסיבוכים או בעיות נוספות.

 

האם אפשר להוכיח רשלנות בטיפול בילוד לאחר לידה ?

הוכחת טענת רשלנות רפואית היא אתגר משפטי לא פשוט, וביתר שאת, כאשר מדובר ברשלנות כלפי תינוק שהגיח לאוויר העולם רק לפני מספר שעות, ימים או שבועות. עורך הדין אשר יתגייס למשימה, יידרש להוכיח בבית המשפט שקיים קשר סיבתי בין רצף פעולות רשלניות שביצעו חברי הצוות הרפואי לבין הנזק ממנו סובל התינוק. לשם כך, נדרשת חוות דעת מומחה רפואי בתחום רלוונטי לאירוע, על מנת לבסס את טענות התביעה. עיקר הפעולה תהיה להוכיח בבית המשפט כי הצוות הרפואי לא פעל על פי סטנדרט הטיפול המקובל ולא עמד במבחן הסבירות, וכי חריגה זו היא שהובילה לנזק.

 

מהו עיקרון הרופא הסביר ואיך הוא נוגע לרשלנות בטיפול בילוד לאחר הלידה?

בחינת סוגיית רשלנות רפואית שואבת את רעיון מבחן הסבירות מתוך פקודת הנזיקין. העיקרון הוא שיש לבחון את פעולת הצוות הרפואי במקרה הקונקרטי ביחס לפעולות בהן היה נוקט רופא סביר אחר באותן נסיבות. במידה ויוכח כי הצוות הרפואי פעל באופן לא סביר, ובשל כך נגרם נזק, או אז, תבוסס עילת הרשלנות. הדבר נכון בכל מקרה של רשלנות רפואית, וכך גם ברשלנות בטיפול בילוד לאחר לידה.

מהו חלון הזמן להגשת התביעה?

הוריי התינוק שנפגע מרשלנות רפואית בטיפול לאחר לידה, או מי מטעמו, יכולים להגיש בשמו את התביעה עד הגיעו לגיל 18. אם לא עשו כן, רשאי הנפגע בהגיעו לגיל 18 להגיש תביעה בעניינו במשך 7 שנים נוספות, עד הגיעו לגיל 25. מכאן אנו למדים, שתביעה בגין רשלנות רפואית בטיפול בילוד יכולה להתדיין בבית משפט גם לאחר יותר מ-20 שנים. ואולם, רצוי וכדאי להגיש את התביעה מהר ככל הניתן. ככל שהתביעה תוגש קרוב יותר למועד התרחשות הרשלנות, כך יגדלו סיכויים להוכיח אותה.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין רשלנות רפואית ממשרד עורכי הדין ישר יעקובי, השאירו פרטים או חייגו: 03-6914004.

לא, רשלנות זאת מתייחסת צוותים המטפלים בתינוק בתקופת חייו הראשונית, כולל אחות טיפת חלב.
זוהי האחריות לפעול על פי חובת הזהירות ועל פי הנהלים המסודרים והקבועים ולפעול רק על בסיס פרקטיקות רפואיות מקובלות. כל חריגה מהם וביצוע מעשה שעלול לגרום נזק ייחשב כמחדל ורשלנות רפואית בטיפול ילוד לאחר לידה.
הסכנה הגדולה היא היווצרות נזק או פגם גופני שלא ניתן יהיה לטפל בו והוא ילווה את התינוק למשך כל חייו.
רשלנות בטיפול ילוד לאחר לידה

אז מה היה לנו?

img-8
עו"ד ישר יעקובי
עו"ד ישר יעקובי

מייסד המשרד, עורך הדין ישר יעקובי, החל את דרכו בעולם המשפט בשנת 1998. לאורך השנים צבר משרדו הצלחות משפטיות רבות. המשרד אף נבחר מספר פעמים על ידי חברת הדירוג הבינלאומית Dun @ Bradstreet כאחד ממשרדי עריכת הדין המובילים בישראל.

עו”ד ישר יעקובי ברשתות: פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב

זקוקים לשירותים משפטיים בנושאי רשלנות רפואית?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים בנושא